Onze filosofie

In ons therapiecentrum trachten we te slagen in een boeiende maar tevens complexe evenwichtsoefening die kenmerkend is voor de kracht van de tijd en samenleving waarin we leven.
Meer dan simpelweg een aantal therapeutische elementen te combineren (dit zou eclectisme heten), streven we naar een wetenschappelijk gefundeerde 'trans-disciplinaire' integratie waar voldoende ruimte is om vanuit een open, ervaringsgerichte en creatieve houding om te gaan met de rijkdommen binnen andere therapieën.

Op die wijze fundeert de diversiteit van onze eigen opleidingen en jarenlange ervaring een krachtig werkkader waarbinnen patiënten terecht kunnen voor zowel lichaamstherapie (osteopathie, gespecialiseerde kinder-kinesitherapie en ervaringsgericht lichaamswerk en psychotherapie (kinder- en jeugdpsychotherapie of psychotherapie voor volwassenen). Daarnaast bieden we ook existentiële begeleiding. Meer gedetailleerde toelichting bij deze verschillende therapievormen vindt u onder  het kopje 'Therapieaanbod'.

Al deze therapieën worden aangeboden voor de doelgroepen ‘kinderen en jeugd’ (van prematuurtjes, baby, peuter/kleuter, lagere schoolkind tot tieners en adolescenten) en ‘volwassenen’, telkens bij een betreffende deskundige therapeut.

Welke bijkomende meerwaarden willen wij u bij Daimon bieden?  Allereerst kunnen wij vanuit onze verschillende opleidingen en achtergronden met een ruimere bril naar uw klacht en hulpvraag kijken. Hoewel veel mensen geholpen kunnen worden binnen één specifieke behandelmethode kunnen we in ons therapiecentrum de mogelijkheid bieden om therapietrajecten ondersteunend te combineren en dit bij dezelfde vertrouwde therapeut.

Zo hebben patiënten met spanningsklachten, die doorverwezen worden voor lichaamstherapie, als ondersteuning soms ook baat bij psycho-educatie. We zien ook dat mensen met spanningsklachten hun sessies fasciale therapie of ervaringsgericht lichaamswerk willen verdiepen met inzichtgevende psychotherapie. Men ervaart dit steevast spontaan als een pluspunt tijdens herstel of als een nieuwe dimensie in het eigen groeiproces. Omgekeerd kan het psychotherapeutisch proces vaak versterkt worden door het werken met lichaamswerk of het zich leren uitdrukken in beweging. Ook in de kindertherapie geldt deze wisselwerking overduidelijk. Zo maken bijvoorbeeld kinderen met gedragsmoeilijkheden of emotionele problemen opvallend meer vordering wanneer lichaamsbeleving en spel betrokken worden in de therapie en wanneer ouders gestimuleerd worden om hun eigen pedagogische invloed kritisch te evalueren.