Elke Dello, MSc. werkt als klinisch kinder- en jeugdpsychologe en -psychotherapeute bij Therapiecentrum Daimon

Als klinisch psychologe en kinder- en jeugdpsychotherapeute werkt ze vanuit een geïntegreerde benadering waarbij contextuele analyse en psychodynamische (spel-)therapie (KULeuven) centraal staan. In haar werk binnen de sector Kinder- & Jeugdpsychiatrie heeft ze ervaring opgebouwd met betrekking tot klinische psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren, evenals de begeleiding van kinderen/ jongeren en hun context. Naast haar werk als zelfstandig kinder- en jeugdpsychotherapeute, is ze werkzaam in Ziekenhuis Maas en Kempen waar ze voornamelijk betrokken is bij de diabetesconventie voor kinderen en adolescenten. Hier ziet ze preventief, en eventueel therapeutisch, toe op mogelijkepsychosociale verwikkelingen die het leven met diabetes soms veroorzaakt. Ze biedt ook begeleiding voor ouders in de afstemming van hun (pedagogische) vaardigheden op de zorgen en noden van hun kind.
° Erkenningsnummer Psychologencommisie: 832109319