Honorarium & Terugbetaling

 

** Terugbetaling

De therapeuten bij Therapiecentrum 'Daimon' zijn allen in hun specifieke domein wettelijk erkend overeenkomstig de mogelijkheden en verplichtingen van beroepsvereniging, mutualiteit of RIZIV. Niet alle therapievormen worden in gelijke mate terugbetaald door mutualiteit of verzekering. Bij een eerste consult kan u hierover in detail toelichting vragen. Enkele richtlijnen:

° Kinderpsychotherapie en psychotherapie voor volwassenen worden vergoed onder specifieke voorwaarden door uw mutualiteit en/of persoonlijke verzekering. De psychologen-psychotherapeuten in ons centrum zijn erkend door alle mutualiteiten en door de psychologencommissie. Het bedrag van terugbetaling is afhankelijk per mutualiteit, u dient hieromtrent zelf navraag te doen.
° Osteopathie wordt gedeeltelijk vergoed indien de osteopaat erkend is. Dit wordt aangegeven door de letters D.O. achter de naam van de osteopaat. De osteopaten in ons centrum zijn erkend door alle mutualiteiten.
° Nederlandse en Duitse patiënten hebben meestal een gunstiger verzekeringspakket waardoor zij voor zowel osteopathie als psychotherapie grotendeels vergoed worden.
° Voor behandeling door een osteopaat of psycholoog-psychotherapeut hebt u geen voorschrift nodig van uw arts.
° De honoraria bij Daimon wordt in overeenstemming gebracht met de anciënniteit en ervaring van de therapeut.

 

** Betaling bij laat-tijdige afmelding of vergeten afspraak

Afspraken die niet tijdig afgemeld werden (minstens 48u op voorhand) of vergeten zijn worden volledig in rekening gebracht. Betaling dient dan te gebeuren adhv volgende gegevens:

Therapiecentrum Daimon, Grotestraat 108, 3630 Maasmechelen

Rekeningnummer BE09 7350 2873 8357 (Bank KBC; BIC-code KREDBEBB)