Honorarium & Terugbetaling

** Betaling bij aanmelding individuele therapie

Een eerste afspraak dient steeds bevestigd te worden door een aanbetaling per overschrijving en dit binnen de twee dagen na aanmelding. Vraag aan uw therapeut welk bedrag geldt voor de sessie die u heeft vast gelegd. De aanbetaling geldt als honorarium voor uw eerste consultatie. Indien u in aanmerking komt voor terugbetaling dan wordt deze voorzien na de intake.

Indien het bedrag niet tijdig gestort blijkt, is uw afspraak niet gegarandeerd en kan deze door uw therapeut eenzijdig geannuleerd worden. Bij twijfel kan u best contact opnemen met ons. In geval van laat-tijdige afmelding (minimaal twee volledige werkdagen op voorhand) of niet opdagen, wordt het volledige bedrag ingehouden als vergoeding.

Rekeningnummer: BE09 735028738357
Begunstigde: Therapiecentrum Daimon
Bedrag: 
Vermelding: Intake ‘uw naam’

** Betaling laatste therapiesessie

Indien er na de intake beslist wordt om een therapietraject te starten dan wordt u verzocht bovenstaande aanbetalingsprocedure nogmaals te herhalen. Hiermee wordt uw laatste sessie reeds voldaan waardoor u na de laatste, afrondende therapiesessie geen honorarium meer verschuldigd bent. Elke tussenliggende sessie wordt contant voldaan per keer. Indien een afspraak niet tijdig (minimaal 2 volledige werkdagen op voorhand) of niet correct afgemeld wordt, zal de aanbetaling van de laatste sessie aangewend worden ter compensatie. Bij hervatten van de therapie dient de procedure herhaald te worden.

** Betaling bij laat-tijdige afmelding of vergeten afspraak

Zoals vermeld op onze website en toegelicht bij intake worden afspraken die niet correct afgemeld of vergeten zijn volledig in rekening gebracht.

** Terugbetaling

De therapeuten in therapiecentrum 'Daimon' zijn allen in hun specifieke domein wettelijk erkend overeenkomstig de mogelijkheden en verplichtingen van beroepsvereniging, mutualiteit of RIZIV. Niet alle therapievormen worden in gelijke mate terugbetaald door mutualiteit of verzekering. Bij een eerste consult kan u hierover in detail toelichting vragen. Enkele richtlijnen:

° De gespecialiseerde kinderkinesitherapie worden gedeeltelijk vergoed via het reguliere systeem van uw mutualiteit.
° Kinderpsychotherapie en psychotherapie voor volwassenen worden vergoed onder specifieke voorwaarden door uw mutualiteit en/of persoonlijke verzekering. De psychologen-psychotherapeuten in ons centrum zijn erkend door alle mutualiteiten en door de psychologencommissie. Het bedrag van terugbetaling is afhankelijk per mutualiteit, u dient hieromtrent zelf navraag te doen.
° Osteopathie wordt gedeeltelijk vergoed indien de osteopaat erkend is. Dit wordt aangegeven door de letters D.O. achter de naam van de osteopaat. De osteopaten in ons centrum zijn erkend door alle mutualiteiten.
° Nederlandse en Duitse patiënten hebben meestal een gunstiger verzekeringspakket waardoor zij soms tot 100% vergoed worden. In België zijn deze systemen enkel mogelijk via particuliere verzekering.
° Voor behandeling door een osteopaat of psychotherapeut hebt u geen voorschrift nodig van uw arts.
° De honoraria bij Daimon wordt in overeenstemming gebracht met de anciënniteit en ervaring van de therapeut.