Onze filosofie

Bij Therapiecentrum Daimon trachten we een bewuste meerwaarde te bieden. Allereerst is er het ruime aanbod aan therapievormen voor zowel geestelijk als lichamelijk welzijn: 

- Psychotherapie:        ° kinder- en jeugdpsychotherapie

                                    ° psychotherapie voor volwassenen

- Lichaamstherapie:     ° osteopathie

                                    ° gespecialiseerde kinder-kinesitherapie

                                    ° ervaringsgericht lichaamswerk bij spanningsklachten of trauma

- Existentiële begeleiding 

 

Al deze therapieën worden aangeboden voor de doelgroepen ‘kinderen en jeugd’ (van prematuurtjes, baby, peuter/kleuter, lagere schoolkind tot tieners en adolescenten) en ‘volwassenen’, telkens bij een betreffende deskundige therapeut.

 

Een unieke meerwaarde zit echter in de ruimere bril waarmee we naar uw klacht en hulpvraag kijken. Vanuit onze meervoudige achtergronden als klinisch psycholoog én lichaamstherapeut streven we naar een wetenschappelijk gefundeerde integratie met voldoende ruimte voor rijkdommen uit andere therapieën. Hoewel veel mensen geholpen kunnen worden binnen één specifieke behandelmethode, bieden we in ons therapiecentrum de mogelijkheid om therapietrajecten te combineren, desgewenst bij dezelfde vertrouwde therapeut.

Zo hebben patiënten met spanningsklachten, die doorverwezen worden voor lichaamstherapie, als ondersteuning soms ook baat bij psycho-educatie. We zien ook dat mensen met spanningsklachten hun sessies fasciale therapie of ervaringsgericht lichaamswerk willen verdiepen met inzichtgevende psychotherapie. Men ervaart dit steevast spontaan als een pluspunt tijdens herstel of als een nieuwe dimensie in het eigen groeiproces. Omgekeerd kan het psychotherapeutisch proces vaak versterkt worden door het werken met lichaamswerk of het zich leren uitdrukken in beweging. Ook in de kindertherapie geldt deze wisselwerking overduidelijk. Zo maken bijvoorbeeld kinderen met gedragsmoeilijkheden of emotionele problemen opvallend meer vordering wanneer lichaamsbeleving en spel betrokken worden in de therapie en wanneer ouders gestimuleerd worden om hun eigen pedagogische invloed kritisch te evalueren.