Psychotherapie Volwassenen

Een psychotherapeut is een deskundige die zich richt op het behandelen en/of begeleiden van mensen met psychische, emotionele, relationele of gedragsmatige problemen. Psychotherapeuten hebben een specifieke vooropleiding (bv. psycholoog, psychiater,…) en kiezen vervolgens voor een specialisatierichting rond een bepaalde methode of doelgroep. Bij Daimon werken we wat betreft psychotherapie vanuit een psychodynamisch kader (Liesbeth en Joeri) of lichaamsgerichte psychotherapie (Joeri). Zoals toegelicht in 'onze filosofie' biedt onze meervoudige opleidingsachtergrond de mogelijkheid om -wanneer nodig- de meest bewezen en sterkste punten van verschillende therapiemethoden op wetenschappelijke wijze te integreren. Daarenboven toont onderzoek duidelijk aan dat ook lichaamsbeleving een erg belangrijke pijler kan zijn in het psychotherapeutisch proces. Op deze wijze wordt er bij Daimon ruimte gemaakt voor de mens als een geheel van lichaam én geest. 

Hoe verloopt een behandeltraject? In essentie is ieder traject uniek omdat het zo optimaal mogelijk afgestemd wordt op de vraag en context van de patiënt. Bij Daimon werken we dus niet met standaard-trajecten of protocollen. Algemeen vindt er eerst een uitgebreid kennismakingsgesprek plaats waarin de psychotherapeut een goed beeld probeert te krijgen van de hulpvraag, de situatie en he verhaal. Op basis hiervan geeft de therapeut aan of de cliënt bij hem terecht kan en waaruit de therapie grotendeels zal bestaan. Vervolgens worden een vijftal sessies gepland waarbij therapeut en patiënt samen op zoek gaan naar belangrijke thema’s en verhaallijnen. Hieruit worden een aantal zwaartepunten gedestilleerd die vertaald worden naar de concrete therapie. Na deze eerste sessies zijn zowel inhoud, structuur als werkwijze voldoende op elkaar afgestemd en wordt er naadloos overgegaan naar het vervolg van het therapeutisch traject. Een basistraject omvat meestal een 15-tal sessies.

** Waarmee kan je terecht bij een psychotherapeut?

Algemeen gesteld, iedere volwassene die wegens lichamelijke, emotionele, mentale of relationele moeilijkheden kort of langdurig vastloopt in zijn of haar leven. Het is niet mogelijk een volledige lijst te geven van aanwijzingen voor behandeling maar bij onderstaande problemen is therapie niet alleen wenselijk maar vaak ook nodig:

° Lichamelijke spanningsklachten en stress-gerelateerde klachten
° Psychosomatische symptomen en somatisie
° Depressie en burn-out
° Medisch onverklaarbare klachten zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom
° Angststoornissen zoals piekeren, fobie of paniekaanvallen
° Moeilijkheden rond het verwerken van rouw en verlies of moeilijkheden met aanpassen na ingrijpende levensgebeurtenissen
° Moeilijkheden in de relationele sfeer met partner, kinderen of familie
° Minderwaardigheidsgevoelens of faalangst, laag-zelfbeeld of gevoelens van leegte en zinloosheid
° Niet assertief genoeg zijn of moeilijkheden in sociale omgang
° Perfectionistische levensstijl of moeilijk nee kunnen zeggen en afgrenzen
° Opvoedings- en gedragsproblemen (opstandig gedrag, impulscontrole stoornis, ADHD, …)