Publicaties

** Interesse in literatuur rond Experiëntieel Lichaamswerk?

Bestel het gloednieuwe boek "Werken met een lichaam dat moeilijk doet. Een andere kijk op het psychosomatische lichaam in therapie." van Joeri Calsius rechtstreeks via volgende link:  https://www.acco.be/werkenmeteenlichaamdatmoeilijkdoet

 

 

Voordrachten en Workshops

 • Mind-Body-Unit Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg, Leuven (2018): Voordracht Boek Werken met een lichaam dat moeilijk doet.
 • Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN), Nijmegen (2018): Collegetour voor Studenten Fysiotherapie
 • Yunify Academy, Geleen (2018): 4 avonden Psychosomatiek-seminars voor hulpverleners.
 • Society for Psychosomatic Medicine, Universiteit Antwerpen, België (2018): Een andere kijk op het psychosomatische lichaam in therapie. De invloed van vroege ontwikkelingsprocessen op het myofasciale lichaam.
 • Lezingreeks Herstel en Filosofie, Stichting Psychiatrie en Filosofie, Utrecht, Nederland (2017). Werken met een lichaam dat moeilijk doet.
 • Vlaamse Manuele Therapie Vereniging, Jessa Ziekenhuis Hasselt, België (2017): 3-daagse workshop Experiëntieel Lichaamswerk en Manuele Therapie.
 • Voordracht Huisartsenkring Maasland, Maasmechelen, België (2016): Een andere kijk op de moeilijke patiënt.
 • Studiedag Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen, Leuven, België (2016): Een trans-disciplinaire verkenning van mogelijkheden rond het lichaam in psychotherapie.
 • Congres van de Fasciaschool MdB, Wemmel, België (2016): Fascia als een koninklijke weg naar het onbewuste: een trans-disciplinaire analyse.
 • Vlaamse Vereniging voor Psychomotorische Therapie, Antwerpen, België (2016): Lichaamsbeleving trans-disciplinair begrijpen en hands-on integreren in het (psycho-)therapeutisch proces bij psychosomatische klachten.
 • Vlaamse Manuele Therapie Vereniging, Jessa Ziekenhuis Hasselt, België (2016): Experiëntieel Lichaamswerk en Manuele Therapie.
 • Psychologen-praktijk Naiade, Leuven, België (2017): Werken met een lichaam dat moeilijk doet. Een andere kijk op het psychosomatisch lichaam in therapie.
 • Society for Psychosomatic Medicine, Universiteit Antwerpen, België (2015): Trans-disciplinaire grondslagen van body awareness als therapeutische dimensie.
 • Lezing Senioren-universiteit, Universiteit Hasselt, België (2015): Ruimte voor Angst: een warm pleidooi voor het vermogen tot existentiële bewustwording.
 • Studiedag Eenzaamheid, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht, Nederland (2015): Existentiële bewustwording en angst. Een kanttekening rond ontwikkeling en verticaliteit.
 • Voordracht Centrum De Brouwerij, Amsterdam, Nederland (2014): Existentiële bewustwording en angst. Een kanttekening rond ontwikkeling en verticaliteit.
 • Lezing Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum, Rekem, België (2014): Werken met een lichaam dat moeilijk doet. Lichaamsbeleving begrijpen en trans-disciplinair integreren in het therapeutisch proces bij chronische of complexe pijn.
 • Biotensegrity Intrest Group, Ghent, Belgium (2014): Experiential Bodywork and psychosomatics. How two neighbours meet after never living apart.
 • International Osteopatic Research Congres, Pescara, Italy (2014): Why fascial bodywork can be an important phenomenological and interoceptive pathway in complex or difficult pain.
 • Congres van de Fasciaschool MdB, Wemmel, België (2014): Trans-disciplinaire grondslagen van body awareness als therapeutische dimensie.
 • Studiedag Werken met een Lichaam Doet, Universiteit Hasselt, België (2013): Fascia-research en aanraking. Wat weten we?
 • Tweedaagse workshop Experiëntieel Lichaamswerk, Universiteit Hasselt, België (2013): Hands-on werken met body awareness, een integratieve benadering.
 • Atlasgroep, België (2015): Experiëntieel Lichaamswerk, een meerwaarde voor de psychosomatische behandeling?
 • International Congres for Psychosomatic Medicine, Lissabon, Portugal (2013): Body Awareness in fibromyalgic patients with alexithymia: a qualitative study.(poster)

 

Lesopdrachten

 • Universiteit Hasselt, Faculteit Kinesitherapie: 1ste tem 3de Bachelor, 1ste Master: diverse topics rond ontwikkelingspsychologie, psychopathologie, psychosomatiek, fasciaresearch en wervelkolom, lichaamsbeleving.
 • Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Bewegingswetenschappen en Revalidatie, 2de Master: topic “Body Awareness and Fasciaresearch: Concepts, Research and Clinical Implications”
 • Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Bewegingswetenschappen en Revalidatie, Postgraduaat Manuele Therapie: topic “Hoe integreer ik myofasciaal en ervaringsgericht lichaamswerk in mijn therapie bij psychosomatische patiënten?”
 • Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Bewegingswetenschappen en Revalidatie, Permanente Vorming: “3-daagse Clinical Workshop: Myofascial Techniques in Physical Therapy. Diagnose en behandeling vanuit het myofasciale substraat, een trans-disciplinaire meerwaarde voor de klinische praktijk.”
 • Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Bewegingswetenschappen en Revalidatie, Permanente Vorming: : “2-daagse Advanced Myofascial Techniques in Physical Therapy. Behandeling van diepe myofasciale structuren bij muskuloskeletale en psychosomatische klachten.”
 • Denkfysio Nijmegen, Nederland: “3-daagse Clinical Workshop: Myofascial Techniques in Physical Therapy. Diagnose en behandeling vanuit het myofasciale substraat, een trans-disciplinaire meerwaarde voor de klinische praktijk”
 • Denkfysio Nijmegen, Nederland: “4-daagse vorming Psychologie en Psychosomatiek in de Somatische Praktijk.”
 • Denkfysio Nijmegen, Nederland Clinical Workshop: 2-daagse Advanced Myofascial Techniques in Physical Therapy. Behandeling van diepe myofasciale structuren bij muskuloskeletale en psychosomatische klachten.”
 • Opleidingsinstituut Top Physio in Berlijn, Hamburg, Ulm, Keulen en Düsseldorf (tot 2017): module “Psychosomatics and Myofascial Research/Therapy.”
 • Therapiecentrum Daimon, Maasmechelen, België: Basisopleiding Experiëntieel Lichaamswerk (3 cycli).
 • Therapiecentrum Daimon, Maasmechelen, België: “4-daagse vorming Psychologie en Psychosomatiek in de Somatische Praktijk.
 • Therapiecentrum Daimon, Maasmechelen, België: "Psychologie en Psychosomatiek in de Osteopathische Praktijk" (voorjaar 2018)
 • Therapiecentrum Daimon, Maasmechelen, België: seminaries “Existentiële Ontwikkeling voor Therapeuten” (vanaf 2019)
 • Opleiding Fasciatherapie Methode Danis Bois, Drongen, België: diverse topics rond ontwikkelingspsychologie, psychopathologie en psychosomatiek
 • Pro-Osteo, Tilburg, Nederland: "Psychologie en Psychosomatiek in de Osteopathische Praktijk" (najaar 2018)

 

Boeken en hoofdstukken

 • Calsius, J. (2018). Wanneer het lichaam verdriet bevriest. Aan de slag met het gepantserde lichaam in Experiëntieel Lichaamswerk. In Claes, Maes & Modderman (Red.) Ruimte maken voor verlies en rouw in therapie. (pp. 296-299) Leuven: Acco.  
 • Calsius, J. (2017). Werken met een lichaam dat moeilijk doet. Een andere kijk op het psychosomatische lichaam in therapie. Leuven: Acco
 • Calsius, J. (2017). Touching the lived body: Integrating myofascial bodywork and body awareness in mental health care. In Probst & Skjaerven (Eds) Physiotherapy in Mental Health and Psychiatry. A scientific and clinical based approach. (pp. 140-148). London: Elsevier
 • Calsius, J. (2012). Existentiële bewustwording en angst. Kanttekening rond ontwikkeling en verticaliteit. In T. Jorna (Ed.), Mag een mens eenzaam zijn? Studies naar existentiële eenzaamheid en zingeving (pp. 81-98). Amsterdam: SWP

 

Artikels

 

 • Roncada, G., Vandevelde B., Calsius, J. (2018). The Human Body and Psychological Trauma: Biological Explanatory Models. A review. Journal of Body Psychotherapy (accepted)
 • Calsius J. (2017). Het lichaam als mogelijke toegangspoort in psychotherapie. Tijdschrift voor Psychoanalyse
 • Calsius, J. (2017). Het lichaam, een unheimliche gast in therapie? Tijdschrift voor Klinische Psychologie
 • Calsius, J., De Bie, J., Hertogen, R., & Meesen, R. (2016). Touching the Lived Body in Patients with Medically Unexplained Symptoms. How an Integration of Hands-on Bodywork and Body Awareness in Psychotherapy may Help People with Alexithymia. Frontiers in Psychology, 7, 253.
 • Calsius, J., Courtois, I., Feys, P., Van Asch, P., De Bie, J., & D’Hooghe, M. (2015). How to conquer a mountain with multiple sclerosis”. How a climbing expedition to Machu Picchu affects the way people with multiple sclerosis experience their body and identity: a phenomenological analysis. Disability and Rehabilitation, 1-7.
 • Calsius J., Courtois I., Stiers J., De Bie, J (2015) How do patients with fibromyalgia experience their body? A qualitative approachSAGE Open 5(1).
 • Courtois I., Cools, F, Calsius J. (2014) The effectiveness of body awareness interventions in fibromyalgia and chronic fatigue syndrome: a systematic review and meta-analysis. In: Journal of Bodywork and Movement Therapies, 19 (1), p. 35-56. 
 • Hanssen D., Marinus, N; Remans, M; Courtois I; Cools, F.; Calsius J.; Massa G.; Takken, T (2014) Exercise tolerance in obese vs. lean adolescents: a systematic review and meta-analysis. In: Obesity Reviews; 15 (11), pp. 894-904.
 • Calsius, J., Alma, H., & Pott, H. (2013). Doorheen de angst. Fenomenologische analyse van vijf existentiële structuurmomenten.. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 51 (3), 226-242.
 • Calsius, J., Alma, H., & Pott, H. (2013). Het lichaam doorheen een existentieel bewustwordingsproces. Mogelijk of niet? Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 51 (4), 297-313